PaintBall “АРАПЯ”

АКО ВИ Е СКУЧНО, ЗАЩО ПРОСТО НЕ СЕ ЗАСТРЕЛЯТЕ?

Игрите се провеждат всекиднедно, часът и мястото са по желание на клиента. Клуб PaintBall Арапя разполага и с три собствени игрища:

  • Пресечена гориста местност
  • Обособено игрище направено и изготвено от изкуствени и естествени прегради в подножието на борова гора
  • Изоставена военна сграда с обща разгърната площ над 2000 м2, разположена на два етажа и покрив. Намира се в кв. Василико, гр. Царево

 Арапя: 0898/ 606 679; 0885/ 372 155