ОБЩИ УСЛОВИЯ

С настоящите общи условия се уреждат отношенията между Апарт хотел Regina Mare по повод предоставяните услуги и гостите на хотела.

  1. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

1.1. Резервация в Regina Mare  може да направите по един от следните начини:

1.2. След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим възможността за настаняване или ще Ви настаним.

1.3. Справка за направената резервацията ще получите на посочен от Вас e-mail. В нея се описват типа и броя на резервираните помещения, датата на настаняване и напускане на хотела, броя и възрастта на гостите, посочени в заявката за резервация, както и дължимата сума. Моля, прочетете внимателно тази информацията и се свържете с нас, в случай, че е необходима корекция.

1.4. По преценка на хотелиера, като изискуем гарантиращ депозит, може да бъде посочена сума, която следва да платите авансово преди настаняването в в конкретно посочен размер. Плащане от Ваша страна следва да се извърши в рамките на не повече от 2 (два) дни след изпращането на нашия имейл (освен ако не е договорен друг срок). Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация, e платим на място в хотела при настаняване.

1.5.При пакетни и празнични предложения или при настаняване на място от рецепция, по преценка на хотелиера, като изискуем гарантиращ депозит, може да бъде посочена сума, която следва да платите авансово преди настаняването си в размер на 100 (сто)% от сумата на резервацията. Плащане от Ваша страна следва да се извърши в рамките на не повече от 2 (два) дни след изпращането на нашия имейл (освен ако не е договорен друг срок).

1.6. След получаване на авансово плащане, Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА.

1.7. При неизвършено плащане в рамките на описания срок, хотелът запазва правото си да анулира въпросната резервация.

1.8. Когато клиент направи резервация в Regina Mare, се счита, че е прочел настоящите общи условия и е съгласен с тях.

  1. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

2.1. Анулиране на направена от Вас резервация, можете да направите по един от следните начини:

2.2. При анулиране на потвърдена резервация (не важи за пакетни и празнични предложения) 7 (седем) или повече дни преди датата на настаняване, клиентът не дължи неустойка и всички платени суми по депозити се възстановяват.

2.3. При анулиране на потвърдена резервация (не важи за пакетни и празнични предложения) в срок по-кратък от 7 (седем) дни преди датата на настаняване или  в случай на неявяване в деня на настаняването,   дължите неустойка в размер на общата сума на резервацията.

2.4. При анулиране на потвърдена резервация по пакетно предложение в срок по –  кратък от 14 (четиринадесет) дни преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

2.5. При анулиране на потвърдена резервация по празнично предложение в срок по кратък от 20 (двадесет) дни преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

2.6. При по-рано отпътуване, сумата на неизползвана част от резервацията НЕ се възстановява.

2.7. В случай на форсмажорни обстоятелства, налагащи отмяна или промяна на резервацията е необходимо да се представят съответните документи и доказателства. Тогава възстановяването на заплатените суми е по преценка на хотела.

2.8.Апарт хотел Regina Mare запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера, причини. В тези случаи хотелиерът:

  • Предлага настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени
  • Възстановява платения от клиента депозит в 30 (тридесет) – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

2.9 Горепосочените условия за анулации на резервации по празнични пакети са валидни, само ако при изготвянето на самия пакет не са посочени други такива.

  1. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

3.1. Часове за настаняване и освобождаване на стаите:

Настаняване: след 14:00 ч.

Освобождаване на стаите: до 12:00 ч.

При по-късно освобождаване на стаята се заплаща допълнителна такса, както следва:

  • при освобождаване на стаята до 18:00 часа се дължи такса, според обявеният ценоразпис за късно освобождаване
  • при освобождаване на стаята след 18:00 часа се дължи заплащане в размер на 100 (сто)% от стойността на нощувката

3.2. Резервациите се пазят до 24:00 ч. на съответния ден на пристигане.

3.4. В хотела не се приемат домашни любимци.

3.5. Настаняването в хотела става посредством собственоръчно попълване на адресна карта и представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъде предоставяна за други цели.Личните Ви данни се събират на база законови изисквания.

  1. ЦЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

4.1 Цените за настаняване в Апарт хотел  Regina Mare са посочени на официалния сайт на хотела: www.reginabeach.bg

  1. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

5.1. В брой в хотела /в български лева/.

5.2. С дебитна или кредитна карта в хотела.

5.3. С банков превод авансово по посочена в офертата банкова сметка

  1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

6.1. Апарт хотел Regina Mare поема задължението да предостави на гостите на хотела в пълен размер заявените и заплатените от тях услуги.

6.2. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично по вина на гостите на хотела, не се възстановяват.

6.3. Всички цени, обявени в сайта на хотела  www.reginabeach.bg , както и описани в имейл съобщенията на хотела са в български лева с включен ДДС и туристически данък.

6.4. Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва да бъдат заплатени отделно.

6.5. Апарт хотел Regina Mare е място за непушачи. Според разпоредбите на националното законодателство, пушенето на обществени места е забранено, затова в случай на несъответствие с тях, хотелът си запазва правото да наложи, без предварително уведомление, такса в размер на 100.00 лв.

6.6. Гостите на хотела поемат отговорността да спазват общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за нанесени материални щети на хотела се заплащат от причинилите ги лица.